028 Vyváření, odrezení, nátěry a příprava na lak

Tak jsem tomu opět pár dní věnoval a je to hned znát. Ráno jedeme s Evženem na lak. Zde je krátký seznam co jsme teď udělal - vypárání pravé zadní podlahy (pod nádrží), navaření úplně nového dílu podlahy (opět pan Kysela - je dokonalý), vyvaření pravé zadní podlahy kufru. vyřezání rezavých dílů až do zdravého a napasování nových částí a jejich přivaření, odmastění, nátěr odrezovačem, nátěr základním nátěrem.