Postup mé práce Beruška

Na Berušku zatím nemám čas. Začal jsem Evžena, takže nechci rozdělávat další vůz. Zatím budu shánět ND. Sehnal jsem čtyři kola. Syn je umývá tlakovou myčkou.