Všechny gumy co drží sklo jsem důkladně omyl jarovou vodou.