Horní část, která bude spojena s blatníkem je již vyvařena.